Wersja domyślna Wysoki kontrast

Karnety

WWW

KARNET FITNESS 8 WEJŚĆ
Karnet upoważnia do skorzystania z dowolnie wybranej usługi: zajęcia w Studio Fitness, zajęcia w studio Indoorwalking, Karnet ważny 30 dni. Karnet dostępny w porozumieniu.* * przy deklaracji zachowania ciągłości karnetów, z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Wariant Cena
Karnet 10 wejść w miesiącu (Ilościowy - 8) 149.00 zł
Karnet Open 30 dni
Karnet Open upowaznia do nielimitowanego korzystania z zajęc w Studio Fitness oraz Studio Indoorwalking . Karnet ważny 30 dni. Karnet dostępny w porozumieniu*. * przy deklaracji zachowania ciągłości karnetów, z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Wariant Cena
KARNET OPREN (Okresowy, 1 m-c ) 229.00 zł
Karnet 4 wejścia w miesiącu
Karnet upoważnia do skozrystania z 4 zajęć w studio Fitness/ Indoorwalking. Karnet ważny 30 dni.
Wariant Cena
Karnet 4 wejścia w miesiącu (Ilościowy - 4) 109.00 zł