Wersja domyślna Wysoki kontrast

Karnety

WWW

KARNET FITNESS 10 WEJŚĆ
Karnet upoważnia do skorzystania z dowolnie wybranej usługi: zajęcia w Studio Fitness, zajęcia w studio Indoorwalking, Sauna Sucha/ Infrared. Karnet ważny 30 dni. Karnet dostępny w porozumieniu.* * przy deklaracji zachowania ciągłości karnetów, z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Wariant Cena
Karnet 10 wejść w miesiącu (Ilościowy - 10) 149.00 zł
Karnet Open 30 dni
Karnet Open upowaznia do nielimitowanego korzystania z zajęc w Studio Fitness, Studio Indoorwalking oraz Sauny. Karnet ważny 30 dni. Karnet dostępny w porozumieniu*. * przy deklaracji zachowania ciągłości karnetów, z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Wariant Cena
KARNET OPREN (Okresowy, 1 m-c ) 199.00 zł
Karnet 4 wejścia w miesiącu
Karnet upoważnia do skozrystania z 4 zajęć w studio Fitness/ Indoorwalking lub Sauny. Karnet ważny 30 dni.
Wariant Cena
Karnet 4 wejścia w miesiącu (Ilościowy - 4) 99.00 zł